tajkuni_main_logo univerza_v_mariboru_tajkuni tajkuni_rozman_kotnik_brumen
     
 

O PROJEKTU

Namen

Zasebnost uporabnikov

 

TAJKUNI

Ivan Rozman

Mitja Kotnik

Boštjan Brumen

 

SAJ NI RES, PA JE

Navodilo za vnos

Seznam

 

LISTA ODSTRELJENIH

Navodilo za vnos

Seznam

 

TAJKUNSKE ZGODBE

Navodilo za vnos

Seznam

 

OSTALO

Kontakt

Izjava maj 2011

Izjava za javnost

Članek v Žurnal24

Članek v Financah

NAVODILO ZA VNOS - SAJ NI RES, PA JE

Odsek "Saj ni res, pa je" je namenjen kratkim ugotovitvam, dejstvom ali predvidevanjem o delovanju tajkunske hobotnice Univerze v Mariboru. Za vsebino je na voljo samo 400 znakov, zato ponovno predlagamo navedbo dejstev brez podrobne razprave. Poglobljenim razpravam je na voljo odsek Tajkunske zgodbe.

Zelo zaželeno je, da se zapisano podkrepi z ustreznim dokumentom in se doda v obliki priloge. K vsakemu članku je zaenkrat mogoče dodati eno samo prilogo, zato predlagamo, da se dokumenti združijo v eno prilogo. Skenirane dokumente lahko naložite v oblikah .jpg, .tif, .pdf ali .doc. Velikost datoteke je lahko največ 30 MB. Anonimnost avtorjev in uporabnikov tega spletnega mesta je zagotovljena.

Vsak članek v odseku "Saj ni res, pa je" je mogoče komentirati. Komentarji naj se navezujejo na osnovni članek, po potrebi pa so lahko tudi odsev prejšnjih komentarjev. K posameznemu komentarju je mogoče dodati eno prilogo.

Dodanih člankov in komentarjev ni mogoče popravljati ali brisati, zato predlagamo, da pred potrditvijo spletnega obrazca njegovo vsebino dodatno preverite.

Vsebino vnašajte v skladu s slovenskim pravopisom. Računamo na samocenzuro avtorjev v smislu izogibanja neakademskemu nivoju komunikacije. Velja ponovno poudariti, da je to mesto, na katerem lahko poveste vse o Univerzi v Mariboru in zato v nobenem primeru ne boste sankcionirani v smislu opozorila, odpovedi delovnega razmerja ali kakršnegakoli pregona.

Vnos trenutno ni omogočen. Preverite obvestilo na vstopni strani!