tajkuni_main_logo univerza_v_mariboru_tajkuni tajkuni_rozman_kotnik_brumen
     
 

O PROJEKTU

Namen

Zasebnost uporabnikov

 

TAJKUNI

Ivan Rozman

Mitja Kotnik

Boštjan Brumen

 

SAJ NI RES, PA JE

Navodilo za vnos

Seznam

 

LISTA ODSTRELJENIH

Navodilo za vnos

Seznam

 

TAJKUNSKE ZGODBE

Navodilo za vnos

Seznam

 

OSTALO

Kontakt

Izjava maj 2011

Izjava za javnost

Članek v Žurnal24

Članek v Financah


  Boris Boštar
ODSTRELJENA / ODSTRELJEN IZ UNIVERZE V MARIBOR
 
     
     
  KOMENTARJI  
 


<< Dodaj komentar >>

 
 

Vukov

Poslano: 06.11.2010   Ob: 06:56  Datoteka: Ni

Komentar:
Kako lahko najboljši človek zaradi osebnega maščevanja na stara leta izgubi službo in je odpuščen na najbolj nizkoten možni način; pri tem skorajda ni človeka, ki bi na FOV ne potrdi, da je bil omenjeni najbolj na mestu, spsoben, dealven in predan instituciji. Kako je to mogoče? Grozno; to ni akademija, to je FARSA; kaj dela SVIZ? Zakaj 70 zaposlenih na rektoratu ne smejo biti SVIZ?

B. Boštar, sporočilo sodelavcem na FOV:

Več kot dvajset let smo se družili, sodelovali, ustvarjali, se včasih tudi zabavali. Mnogokrat je bilo lepo.
V petek 29. oktobra on devetih zvečer mi je pred vrati mojega stanovanja pooblaščeni detektiv vročil izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi.

Po mnenju delodajalca, za take vrste kršitev, ki lahko drastično vplivajo na poslovanje delodajalca ter morebitne nove nepooblaščene vstope v oddelke ali programe, kar lahko povzroči potencialno škodo delodajalcu. Zato delodajalec podaja izredno odpoved, saj meni, da upoštevaje vse okoliščine in interese, ni upravičeno od delodajalca pričakovati, da bi nudil sodelovanje delavcu še do konca izteka odpovednega roka. Zato je podana izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi skladno 111. členu Zakona o delovnih razmerjih.
Pogodba o zaposlitvi preneha veljati z dnem izdaje te odpovedi s takojšnjim učinkom, kar pomeni, da delovno razmerje preneha z dnem izdaje te izredne odpovedi, to je z dnem 29.10.2010.
Delavcu se delovna dokumentacija zaključi z zadnjim dnem, ko mu preneha zaposlitev na Univerzi v Mariboru Fakulteti za organizacijske vede, to je z dnem 29.10.2010, ko je izdana ta izredna odpoved in se lahko z naslednjim dnem tudi prijavi na Zavodu RS za zaposlovanje, pristojni območni enoti. Upoštevaje določbe 242. člena ZDR delavec ne more uveljaviti pravice do denarnega nadomestila za brezposelnost po Zakonu o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (uradno prečiščeno besedilo) (ZZZPB-UPB1, Uradni Ust RS, št. 107/2006).
Tako me je dekan, izred. prof. dr. Marko FERJAN, po več kot dvajset letih dela na fakulteti, kot starega, odsluženega, na pol slepega psa, vrgel na cesto.
Brez vsega.
Ni mi bilo dano, da se od vas poslovim s prijazno besedo v prijetni družbi. Zato dovolite, da vam takole rečem adijo.
bobo

www.uni-mb.org

 
 
 

GORVUK

Poslano: 08.11.2010   Ob: 05:37  Datoteka: Ni

Komentar:
LAŽ JE OSNOVA VSAJ DVEH POKLICNIH SKUPIN:POLITIKOV IN ODVETNIKOV!!:

1.to destvo poznal že nekaj časa v zvezi z dejavnostjo 'četice rektorskih odvetnikov UM 'sem pa to povsem prepričan:

-če to veš lažje živiš in ne zapravljaš denarja in časa za iskanje pravice na sodiščih ampak greš v politiko,če si seveda nadpovprečno spreten lažnivec,
-problem je v tem,da s sodiščem sploh ne moreš komunicirati brez odvetnikov in tu nastopijo 'kreativni lažnivci' in 'kreativni managerji' v funciji rektorjev,dekanov,prorektorjev,predsednikov UO 'gazel'.ki so nastale z izčrpavanjem,prečrpavanjem proračunskih sredstev v UNIservise-seveda mislim,da na UM niso edini so pa od rektovanja I.R./l.2004 / nadpovprečno ,kreativni in destruktivni,
-četica UM odvetnikov je morala obogateti v I.R.'času',če prištejemo še vse UNI firme v UNI MB hobotnici/ustanovitve,nadzor.oz.UO,zastopanje,itd./-
/27 ljudi na nepopolni listi odstreljenih !! +neugotovljeno štev.uni s.p.,d.o.o.,ipd./-so uspešni lažnivci !,

2.kreativnost,ki jo je doživel eden od njih- Bobo/vsak od ostreljenih ima sicer zadaj svojo zgodbo !/,v času bolniške ti privatni detektiv vroči izredno odpoved DR-je pa pojav,ki mu gorenjci pravijo 'PODEN';tudi 'predsedniški' -ne parlamentarni/akademski rektorski sistem-dosežen z stalnim menjanjem Statuta
UM,centralitacijo odločanja v vrhu UM-je 'poden' in sramota ta mariborsko skademsko skupnost in njene inštitucije ter organe in seveda- za 'politiko'.

www.uni-mb.org

 
 
 

nedajsebobo

Poslano: 09.11.2010   Ob: 00:55  Datoteka: Ni

Komentar:
85. člen
(nasprotovanje odpovedi)
(1) Če sindikat iz prejšnjega člena nasprotuje redni odpovedi iz razloga nesposobnosti ali iz krivdnega razloga ali izredni odpovedi pogodbe o zaposlitvi in delavec pri delodajalcu zahteva zadržanje učinkovanja prenehanja pogodbe o zaposlitvi zaradi odpovedi, prenehanje pogodbe o zaposlitvi ne učinkuje do poteka roka za arbitražno oziroma sodno varstvo.
(2) Če se delavec in delodajalec sporazumeta o reševanju spora pred arbitražo, se zadržanje učinkovanja prenehanja pogodbe o zaposlitvi zaradi odpovedi podaljša do izvršljive arbitražne odločitve.
(3) Če delavec v sodnem postopku uveljavlja nezakonitost odpovedi pogodbe o zaposlitvi v primerih iz prvega odstavka tega člena in najkasneje ob vložitvi tožbe predlaga sodišču izdajo začasne odredbe, se zadržanje učinkovanja prenehanja pogodbe o zaposlitvi zaradi odpovedi podaljša do odločitve sodišča o predlogu za izdajo začasne odredbe.
(4) Delodajalec lahko v času zadržanja učinkovanja prenehanja pogodbe o zaposlitvi zaradi odpovedi do izvršljive arbitražne odločitve oziroma do odločitve sodišča o predlogu za izdajo začasne odredbe prepove delavcu opravljati delo, vendar mu mora v tem času zagotavljati nadomestilo plače v višini polovice povprečne delavčeve plače v zadnjih treh mesecih pred odpovedjo.

www.uni-mb.org

 
 
 

Ičnik

Poslano: 10.11.2010   Ob: 06:52  Datoteka: Ni

Komentar:
Godi se krivica, kar je očitno. G. Boris Boštar je bil v letu 1995 prejemnik Bronaste plakete UM. Ni je dobil kar tako, saj je pionir vzpostavljanja komunikacijskih sistemov na UM. Kranj je s svojim računskim centrom predvsem pa kumunikacijskim sistemom pri tem prednjačil pred MB dolgo časa (pa brez zamere).

Glej: http://www.uni-mb.si/povezava.aspx?pid=519


BRONASTA PLAKETA UM
Bronasta plaketa Univerze v Mariboru

1 9 9 5
Boris BOŠTAR, FOV

www.uni-mb.org

 
 
 

GORVUK

Poslano: 12.11.2010   Ob: 10:29  Datoteka: Ni

Komentar:
PLAKETE UM-so varljiva roba,s tem ne polemiziram z Ilčnikom in njegovim opozorilom glede Bobo-ta na FOV.

Rad pa bi opozoril:

1.-mnogo ljudi na listi odstreljenih je tudi dobitnikov kake plakete in ,kolajne' pokojne SFRJ,RS,itd.,
-dobitnki so tudi ljudje ,ki so v kazenskih postopkih in še vedno trajajočih obravnavah na sodišču,n.pr.v Kranju-vsi sodelavci 'rostfraj' dekana J.Florjančiča in R.Leskovarja iz FOV,

2.-absolutni prvak v plaketah in kolajnah -je po mojem vedenju-J.Florjančič:
-vsaj 2x Zlata plaketa UM,
-Zlati znak svobode R Slovenije/isti rang kot T.ERTLJ !/,
-Red V.I.ULJANOVA-LENINA /baje ?/,itd.
-znana je zgodba,da je predsdnik RS M.Kučan v svojih mandatih podelil okoli 1000 zlatih,srebrnih,bronastih,itd.plaket,'kolajn' itd.,in večina se strinja SE STRINJA,da se je zares zmotil le dvakrat:
-pri pokojnem J.Pučniku/menda je ni hotel!/-skratka 1x jo je poklonil premalo in
-1x preveč,ko jo je dal J.Florjačiču-grobarju gorenjske univerze /?/,

3.-pri kolajnah,ki jih je podelil delikventni rektor I.R. je opaziti vsaj 2-3 značilnosti:
--podelil jih je preveč svojim 'tajkunskim pajdašem' in
--bolestno nagnenje do delikventov/podobno kot pokojni F.Tuđman!/ in njihovih 'zaslug'-odlikovancih po F.T.,
-I.R. za nazaj hoče preko odlikovanj,plaket,itd.UM 'legalizirati','pozlatiti' svoje sodelavce in sebe/predlagal se je in postal član ustrezne AZ v SALZBURGU !/,
-s podeljevanjem priznanj hoče 'odlikovati' svojo&comp delikventsko rektovanje in 'mafijsko' prakso na UM.


www.uni-mb.org

 
 
 


<< Dodaj komentar >>