tajkuni_main_logo univerza_v_mariboru_tajkuni tajkuni_rozman_kotnik_brumen
     
 

O PROJEKTU

Namen

Zasebnost uporabnikov

 

TAJKUNI

Ivan Rozman

Mitja Kotnik

Boštjan Brumen

 

SAJ NI RES, PA JE

Navodilo za vnos

Seznam

 

LISTA ODSTRELJENIH

Navodilo za vnos

Seznam

 

TAJKUNSKE ZGODBE

Navodilo za vnos

Seznam

 

OSTALO

Kontakt

Izjava maj 2011

Izjava za javnost

Članek v Žurnal24

Članek v Financah


  Dr. Metod Černetič
ODSTRELJENA / ODSTRELJEN IZ UNIVERZE V MARIBOR
 
     
     
  KOMENTARJI  
 


<< Dodaj komentar >>

 
 

mcfer

Poslano: 24.09.2010   Ob: 19:17  Datoteka: Ni

Komentar:
Kolikor vem,je članek iz Dela 21.9.2010-objavljen danes 24 .9.'10 na Vašem enaslovu-delni finale dolgoletne zgodbe,ki se je začela z prvo izvolitvijo tekočega rektorja v letu 2004,eden od delnih finalov je bila izločitev:dr.Lampeta, dr.Černetiča,dr.Marna,dr.Godine/zaradi vplivnih prijateljev le 5 minutna in 'po pomoti',itd./:
-v tem letu so se pokrili interesi dveh-že sicer uspešnih odtujevalcev javnih sredstev:Rozmana in Florjančiča in njunih ekip/pajdašev,
-Rozmanova izvolitev v l.'04 je bila nelegitimna-poznavalci/udeleženci pravijo,da so jo omogočili:predsedujoći senata UM v juniju '04 J. Florjačič in predsednik uni.volilne komisije D.Vuk-po 2 urah čakanja je volil.kom.priznala 3 glasove večine rektorju I.R.,ki ga je predsedujoči senatu UM -sedanji ovadeni JF-takoj priznal in razglasil zmagovalca rektor.volite v 3 glasovi večine/poleg omenjenih profesorjev poznavalci kot zaslužne rektorjeve prevarante omenjajo še nekega Gojkiča,Kotnika,Brumna,itd.
-druga izvolitev rektorja I.R. V v l.'08 je bila le rutinska ponovitev prve prevare iz l.'04-zaslužna sta bila predvsem 2 od omenjanih tajkunčičev:M.K. in B.B.,
-destvo je da I.R. NE V PRVI,NE V DRUGI rektorski tekmi ni dobil večine univ.učiteljev in sodelavcev.
Vse,ki so od blizu poznali in doumeli I.R.&comp prevare in javno nastopili je bilo potrebno izločiti,onemogočiti,ne-habilitrati ,kaz.ovajati.itd.Pri tem ima 'nevenljive' zasluge 'hodajuči' ugled UNI MB 'falirani' študent Kotnik in še kdo iz I.R.&comp po fakultetah.

www.uni-mb.org

 
 
 

Floki

Poslano: 29.09.2010   Ob: 00:49  Datoteka: Ni

Komentar:
Rektor je bil kazensko ovaden za opustitev dejajna pregona Florjačič@comp-opisan v članku,ki je tudi dostopen na pričujočem spletnem naslovu.Vprašajte ga ta rezulat.Ta in ostalih15-17 ovadb njegove&comp prakse so porazni za pravno državo,politiko in 'avtonomno' univerzo.

Glede na objavljen komentar,da bi ta stran morala biti oranžna:

-vedno je bila univerza dekla politike-take ali drugačne,
-vsi rozmani doslej na UNI MB /in tudi drugje/ so možni predvsem zaradi omenjenega destva,
-od tod tudi 'učinkovit' pravni sistem in sodstvo,tožilci,odvetniki,itd..ki vedno znova dokazujejo,da še nikoli ni polagal računov tisti,ki 'šmirglal' reveže,individualiste,avtonomne in samostojne ljudi-tudi univ.učitelje&sodelavce,
-temu je rekel pametni Srb Duško Radović:petelini pojejo ker so petelini in ne zato ker radi pojejo-kdor je doumel to,bo tudi ostalo.

www.uni-mb.org

 
 
 

MCFER&COMP

Poslano: 29.09.2010   Ob: 10:01  Datoteka: Ni

Komentar:
EGOIZEM=AVTONOMNOST=I.R.&comp/parabola !/

Univerza brez politike-pa čeprav pritlehne je -ena od puhlic tako kot avtonomna univerza,neodvisno sodstvo,boga boječi duhovniki,pošteni managerji,itd.
Za to je vse eno ali je na univerzi oranžna,črna,rdeča ali sivokodarlajsasta politika.

Važna je \'pokončna drža\' /sintagma,ki jo je sprofaniral trot L.P./,avtonomija univerze/ki jo ponuja oranžna opcija ?/pa ob rozmanih in rozmačkih pomeni samo več možnosti uresničevanja egoističnih interesov.
Skregano z zdravo ali pa kmečko pametjo pa je norma o ugledu univerze,ki jo zastopajo \'falirani\' študenti a la M.K.,tajkuni in tajkunčiči a la B.B.,J.F.-saj ima rektor na vsaki članici UNI MB svoje tajkune,to dokazujejo primeri:
-rozmanovega senata UNI MB,ki ni sposoben shabilitirati \'nesvojih\' učiteljev/kako je že sestavljen ta senat,kdo ga sestavi ?/
-rektor&comp in tajkunčič dekan,ki skadidira svojega tajkunčiča,
-na FOV/domnevam,da ne le-tam !,/ sta bila 2 tajkunčiča v rozmanovem senatu-in prej v drugih-toliko dolgo kot sv.oče J.P.Wojtila v RIMU-rezultat je znan0 porazen:
--na podelitev zaslužne profesure na UM MB/21,9.\'10/ ni utegnil priti \'zaslužni\',ker je imel istega dne kazensko obravnavo na sodišču o svoji dolgoletni asistenci akad.tajkunu J.F.,itd.
--novi sveti oče pa se je za začetek \'skregal\' z muslimani in akademiki na La SPENZI-češ ,da je inkvizicija upravičeno zažgala G.Galilea,itd.
-rozmančki /in hitlerji iz naše ulice !/vseh vrst vedno znova dokazujejo:
--vsakdo,ki ima možnost kadrovske reprodukcije-le-to dela vedno znova vsaj za eno intelektualno,delovno in moralno stopnjo nižje od sebe,
--hvali le tistega boga,ki v banki svoj oltar ima/po Menartu/ in predvsem poskrbi za \'svoje\',
--toži in pravdaj se vedno za tuj denar-v našem primeru univerzitetnim saj le tako lahko zmaguješ-čeprav etapno.
Ste gledali odlični češki film:Hitler iz naše ulice?Se spomnite nauka?Na FOV -ali pa kje drugje/strojna,itd,/-je nekdo vprašal rektorja/le on je do tega upravičen in dolžan !/:zakaj ne izterja neupravičeno,dokazano odtujenega denarja od tajkunčičev? Rezultat:kot bi Judeža spraševal zakaj je prodal enega od križanih/koga že?/,maščevaln,poosebljen,odstreljen.

Avonomija in ugled univerz stoji in pade z avtonomnimi učitelji & sodelavci/akadeska skupnost z akademsko in ne mafijsko- klietilistično kulturo/.
Drugače nastopijo rozmani,florjančići,itd.&tajkunčiči:klintelizem.nepotizem,googe univerze,itd.Ugled univerze pa kot argument moči zlorabljajo:falirani študenti,hitroročni \'biznismeni\',poslovno orijentirani akademiki a la bavčarji,hilde,šroti,ipd.Prodajanje egoističnih in mafijski/klikarskih intersov pa \'pakira\'za splošne,univerzitetne,nacionalne ,EU in medplanetarne interse.
Kaj že dela politika na univerzi ali kje drugje?Katera?Nadstrankarska je le \'kešpolitika\'.

www.uni-mb.org

 
 
 

Metod

Poslano: 15.10.2010   Ob: 20:00  Datoteka: PRILOGA

Komentar:
V prilogi se nahaja osnovni razlog prekinitve delovnega razmerja na UNI MB. Podobni razlogi - navidezni disciplinski ukrepi so bili uporabljeni še pri ostalih odstreljenih. Ko iščeš odgovornost tajkunov si odstreljen.

www.uni-mb.org

 
 
 

MEDO

Poslano: 21.10.2010   Ob: 05:17  Datoteka: PRILOGA

Komentar:
OBLAST,SLAST,MAST=I.R.&COP=ZLORABE !!

Naslov in datoteka povesta o zlorabah in \'AVTONOMJI \' univerze po Ivanu -vse !!

www.uni-mb.org

 
 
 

Metod

Poslano: 31.10.2010   Ob: 01:36  Datoteka: Ni

Komentar:
PROBLEMI ZLORAB,ODTUJEVANJ,ČLOVEKOVIH PRAVIC IN ZLORAB ZAKONA O DELOVNIH RAZMERJIH-niso redek,so ta trajen pojav tudi v visokem šolstvu,znanosti,zdravstvu,itd.:
1.-zlorabe in otujevanja javnih sredstev na univerzah,inštitutih,zavodih je veliko-mislim da je tudi ta spletna stran v funkciji odpravljanja le-teh,
2.-možnosti je pravzaprav le malo:
--pod nujno sprejeti zakonodajo o t.ime.obratnem dokaznem postopku/sam se brani in dokazuj na sodišču od kje nesorazmerja med dohodki in premoženjem !/-Slovenija tu capllja za EU, Srbijo in Hrvasko,
--resorno ministerstvo bi moralo bolj bedeti nad zakonitostjo poslovanja univerz. Ali je dovolj le en predstavnik v upravnem odboru univerze?
--nujno bi bilo prepreciti ponavljanje mandatov rektorjev in dekanov ker si s tem le ti zagotavljajo kadrovsko kontinuiteto - s tem pa tudi neizkazan pravni interes rektorjev in dekanov za oskodovanje institucij, ki so jih vodili. To je pomembno pri vsakih volitvah rektorjev in dekanov.
3.-spremembe normativnih aktov univerz bi moralo bolj nadzirati resorno ministerstvo - v zadnjih letih je bila tako imenovana avtonomija univerze razlog, da minister ni ukrepal ob očitnih zlorabah; rektorji in dekani pa so v senatih univerz / primer UNI-MB! / samo centralizirali svoja pooblastila in zmanjsevali avtonomnost akademskih kolektivov.

METOD

www.uni-mb.org

 
 
 

metod

Poslano: 01.11.2010   Ob: 06:33  Datoteka: Ni

Komentar:
TEKOČI DEKAN FOV M.FERJAN LAŽE TAKO KOT NJEGOV ŠEF REKTOR UNI MB,
da ne bi preveč obremenjevak bralcev se bom omejil na 2 primera,ki ju lahko dokažem s pričami/veselimn se tožbe,tudi če bo drago-bo zabavno !!/:

1.pomladi 2008 je takratni/M.PAGON dekan/ prodekan FOV M.Bren Ferjana po mailu opozarjal,da se študentje pritožujejo,da ne izvaja avdirorijskih vaj/AVV-za vse štud.smeri oz.redne študente/,
2.Ferjan se mu je v mailu samoovajal,da je to res in,da jih izvaja/AVV!/tako kot že nekaj let:
-predložil prepotenten/nabulozen spisek naslovov tem vaj in navodil,ki jih daje študentom,
-prodeka v mailu pravi,da ga je opozoril,da to niso terenske pač pa AVV,
-M.B.tudi pravi/v mailu,da je to Ferjanu težko padlo!/,itd.,
-ta stiskan mail predložil na moji tretji /na delov.sodišču v Kranju-23.12.'09!,M.B.sodnica ni vabila kot mojo pričo !!/obravnavi,kasneje v sodbi videl,da ga je sodnica zavrnila!/na intervencijo R.V. odvetnika obtoženih rektorja I.R.in dekana M.F.;za to tožim na Višjem sodišču !!,

3.v pogovorih z M.F.-po mojem pismu/17.2.'09_datoteka!// dekanu in rektorju-naj 'pokažeta pravni interes za izterjavo oškodovanj FOV' oz.javnih sredstev-mi je na 4 oči v imenu I.R.ponujal sobotno leto;rekel,da bom premislil/sob.l.=tihi odstrel+gobec drži !/in čakal;28/29.3.'09 na tradicionalnem srečanju diplomantov FOV-se je za nekaj omizji M.F.že hvalil,'rostfraj'dekan pa 1.4.'09 v knjižnici FOV-da so našli 'rešitev' za Černetiča.Njegove kršitve veliko hujše in trajneše od meni očitanih in nedokazanih,da o ped.deliktih ostalih,predvsem J.F.-sploh ne govorimo.

Kantautor I.Mlakar temu pravi:mona se rodiš, ne narediš!!

www.uni-mb.org

 
 
 


<< Dodaj komentar >>