tajkuni_main_logo univerza_v_mariboru_tajkuni tajkuni_rozman_kotnik_brumen
     
 

O PROJEKTU

Namen

Zasebnost uporabnikov

 

TAJKUNI

Ivan Rozman

Mitja Kotnik

Boštjan Brumen

 

SAJ NI RES, PA JE

Navodilo za vnos

Seznam

 

LISTA ODSTRELJENIH

Navodilo za vnos

Seznam

 

TAJKUNSKE ZGODBE

Navodilo za vnos

Seznam

 

OSTALO

Kontakt

Izjava maj 2011

Izjava za javnost

Članek v Žurnal24

Članek v Financah


  TAJKUNSKA ZGODBA  
     
 

Alma Mater, Bog s teboj

 
 
 
     
 

JAZ IN MOJA AKADEMSKA (ALI PA KAKŠNA DRUGA) POŠTENOST BREZ MENE: to je bistvo teH zgodb.

Alma mater, bog ti pomag'ej.

Tekoča rektorska ekipa je že prenesla projekt gradnje medicinske fakultete v lovke univerzitetne hobotnice. Zato je moral biti "storniran" prvi javni razpis izvajalca gradnje nove MF UM..

Na UNI MB je spisek odstreljenih (nepopolni seznam) sestavljen iz 27-ih imen. Na FOV je tekoči dekan ("kud krene trav ne raste"!) zaenkrat, t.j. v pičlih dveh letih, zabeležil 22 (dvaindvajset) nasilniških odpovedi, vkljujoč prisilne upokojitve treh novih "zaslužnih" profesorjev; prodati svojo zaslužno profesuro za svoje otroke?

Kaj je z usodo 15-17 kazenskih ovadb I. R. rektovanja? Kaj delajo organi "gonjenja". Se ukvajajo s seboj; sedaj in v preteklosti? Npr. primer tožilec Železnik. Vsi so in bodo dobri za Ke$a odvetnike (ko zalotijo falota le-ta postane odvetnik).

Servus Academisouvous!

 
     
  KOMENTARJI  
 


<< Dodaj komentar >>

 
 

Roberto

Poslano: 18.11.2010   Ob: 09:56  Datoteka: PRILOGA

Komentar:

ČE BI MATERIALNI INTERESI LJUDI ZADEVALI GEOMETRIJSKE LIKE, BI LJUDJE SPREMENILI-GEOMETRIJSKE LIKE (po Pitagori)

Povzetek revizijskega poročila Računovodski izkazi in pravilnost poslovanja Univerze v Mariboru,
Fakultete za organizacijske vede Kranj

Cilj revizije je bil podati mnenje o računovodskih izkazih in pravilnosti poslovanja fakultete za leto 2006.

na podlagi avtorskih in podjemnih pogodb zaposlenim neupravičeno obračunala
12.162 tisoč tolarjev (50.751 evrov) honorarja za mentorstvo diplomantom rednega študija in
2.609 tisoč tolarjev (10.887 evrov) honorarjev za predelave pri ponatisih skript in učbenikov, čeprav
so ta dela posredna pedagoška obveznost v okviru 40-urnega delovnega časa na podlagi pogodb
o zaposlitvi ter na podlagi sklepa poslovodnega odbora; ne da bi imela ustrezno drugo pravno
podlago, je obračunala 3.944 tisoč tolarjev (16.458 evrov) honorarja za mentorstvo asistentom, ki
nimajo statusa mladega raziskovalca;
sklepala podjemne in avtorske pogodbe za izvajanje pedagoške dejavnosti v okviru izrednega
študija, ne da bi prej preverila možnosti v okviru pogodb o zaposlitvi in upoštevala omejitve pri
sklepanju pogodb o delu, kot predpisuje Zakon o visokem šolstvu; poleg tega je z zaposlenimi
sklepala podjemne pogodbe tudi za storitve, dostopne na trgu, in za dela, ki bi jim lahko pripisali
značaj delovnega razmerja, ter za dela, ki so v opisu del in nalog delovnega mesta, ki ga ta zaposleni
opravlja na podlagi pogodbe o zaposlitvi;
izkazala za 993 tisoč tolarjev (4.144 evrov) večji strošek prenočevanja, ker so štirje zaposleni med
službenim potovanjem bivali v hotelu luksuzne kategorije in koristili dodatne hotelske storitve v
znesku 133 tisoč tolarjev (555 evrov), ne da bi imeli vnaprejšnjo pisno odobritev;
dvema zaposlenima za udeležbo na konferenci v Avstraliji, na podlagi sklepa poslovodnega odbora,
neupravičeno izdala potni nalog v širšem časovnem in vsebinskem obsegu, kot je bilo odobreno
pred potovanjem; izplačilo v znesku 1.865 tisoč tolarjev (7.783 evrov) je bilo odobreno na podlagi
pomanjkljivih dokazil glede na interni akt;
zaposlenim obračunala za 375 tisoč tolarjev (1.565 evrov) prenizek znesek povračil za uporabo
lastnega avta v službene namene ter za 570 tisoč tolarjev (2.379 evrov) prenizek znesek povračil
dnevnic za službena potovanja v Republiki Sloveniji;
v letu 2006 za donacije namenila 9.647 tisoč tolarjev (40.256 evrov), čeprav nima pravne podlage za
dodeljevanje donacij;
pri izbiri izvajalcev za investicijske projekte oddala naročilo svojim zaposlenim v znesku
15.180 tisoč tolarjev (63.345 evrov), ne da bi preverila ponudbe na trgu glede na Zakon o javnih
naročilih.

Računsko sodišče od fakultete ni zahtevalo odzivnega poročila, ker so bile nepravilnosti odpravljene že
med revizijskim postopkom oziroma so bili sprejeti ustrezni popravljalni ukrepi.

V Ljubljani, 4. novembra 2008

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obtoženi zaradi mastnih honorarjev

Objavljeno: pon, 05.07.2010 18:26 / slovenske novice

Boštjan Fon
V gorenjskem hramu učenosti so si neupravičeno izplačevali konkretne honorarje

KRANJ – Pred kranjsko sodišče je stopila šesterica, ki jo bremeni delitev velikega finančnega kolača, saj so gorenjski kriminalisti na okrožno državno tožilstvo v Kranju vložili več ovadb zoper člane poslovodnega odbora kranjske fakultete za organizacijske vede (FOV) zaradi zlorabe položaja ali pravic, zatajitve finančnih obveznosti in ponareditve ali uničenja poslovnih listin. Peterica junakov si je izplačala kar 451 milijonov tolarjev.
Dekan Jože Florjančič je bil na čelu fakultete kar 23 let, zmogel pa je toliko ponosa, da je konec leta 2004 odstopil, a je imel tako rad svoje delo in cekine, da si je pustil v letu 2006 izplačati še nekaj več kot 90.000 evrov. Istega leta so kriminalisti pod drobnogled vzeli šeGorana Vukoviča, takratnega tajnika programskoorganizacijskega odbora za izvedbo znanstvene konference v organizaciji Univerze v Mariboru in FOV Kranj.
Proces se je vendarle začel, a si odvetniki obtoženih želijo, da se zadeva zavleče. Še preden se je začela brati obtožnica, se je odvetnik prvoobtoženega Rajko Vrečer pomujal in podal zahtevo sodišču, naj izloči vse sodnike kranjskega sodišča, saj naj bi šlo za dvom o nepristranskosti. Med izvajanjem je odvetnik drugoobtoženega Damjan Paulin poskušal potiho pojasniti kolegu še nekaj podrobnosti, pa ga je sodnica Marjeta Dvornik ustavila in mu prepovedala šepetanje. Šele po nekaj minutah je bilo jasno, v katerem grmu tiči zajec: sporno za obrambo je sorodstveno razmerje ene od sodnic kranjskega sodišča z enim od profesorjev na fakulteti, zato so advokati predlagali, naj proces prevzame ljubljansko sodišče.
VEČ V TISKANI VERZIJI SLOVENSKIH NOVIC: Na kranjski fakulteti se poleg finančnih nepravilnosti dogajajo tudi druge nečednosti.

V slovenskih novicah 13.nov.2010 - vprimeru nekdanjega dekana FOU in kolegov se priče ne spomnijo podrobnosti. Samo ena priča, ki ni več zaposlena na FOU je pred sodnico pričala 2 uri. Povzetek njenega pričanja: O vsem je odločal dekan Florjančič. Odvetnik R.Vrečer je njeno pričanje označil za pristransko.

www.uni-mb.org

 
 
 

Roberto2

Poslano: 18.11.2010   Ob: 10:34  Datoteka: PRILOGA

Komentar:
ODVETNIK R.VREČER SE OD OBTOŽBE V- jul.2010 - IN NA VSEH OBRAVNAVAH NA OKROŽNEM SODIŠČU V KRANJU NEVENLJIVO TRUDI, DA ZMANJŠA TEŽO OBTOŽB J. FLORJANČIČA & COMP :

-ali branI ''lik in dela'' J. Florjančiča in s tem 'brani lik in delo' rektorja UM I. Rozmana,
-ali brani ''mafijsko prakso'' I.R. ali ugled akedemske skupnosti UM.

Zdi se da brani predvsem ''lik in delo'' J.F. in I.R. ki je bil v letu 2003 s tremi glasovi večine 'sumljivo' prvič izvoljen za rektorja UM.

Ponovna izvolitev 06/07 I.R. je bila zgolj ponovitev lekcije iz 2003 oz.akademska farsa v drugem krogu volitev rektorja UM,t.j.I.Rozmana.
Zdi se-glede na njegove nastope na sodiščih,-da odvetnik I.R. brani predvsem materialne interese rektorja in tajkunov in seveda svoje materialne interese.Ovetnik R.V. vedno znova dokazuje,da je bistvo poklica odvetnika:laž in zavlačevanje/ne vseh odvetnikov !/.

Mogoče pa s odvetniku obeta ovadba na Odvetniško zbornico slovenije!?

www.uni-mb.org

 
 
 

vukojeb

Poslano: 18.11.2010   Ob: 12:21  Datoteka: Ni

Komentar:
ODVETNIK R.VREČER BRANI 'LIK IN DELO' J.F+I.R. ZA HONORAR OMENJENIH ALI REKTORATA UM?

Zanimivo vprašanje?
1.-Ob prebiranju komentarjev:SAJ NI RES,PA JE in Tajkunskih zgodb je možen le odgovor:
--brani jih lahko le za denar rektorata UM,
-vse drugo bi bila znanstvena fantastika,ki ni možna v pravni praksi pred Delovnimi in socialnimi sodišči v RS in drugimi sodišči v Sloveniji:
--so že kakšnega šrota,hildo,bavčarja vklenjenega peljali na policijo in sodišče?,
--so pa ta teden za poroti pravnopridoble korist in oškodovanje za 250 eur uklenili,zaslodovadili,preiskovalo jih je 4o policistov ;
- nekega reveža iz Radovljice,tehnični pregledi vozil-proti pravna korist za 25o eur,
--prebral in videl izjavo predsenika ODBODVETNIŠE ZBORNICE RS/ODVETNIKA M.Jeliniča !!,-DA OVETNIŠKA ZBORNICA RS NASPUPROTUJE OBRATNEMU DOKAZNEN
POSTOPKU:
--OSUMLJENI NAJ SAM DOKAZUJE RAZLIKO med premoženjem in dohodki.ki jih je ostvaril med izvajanjem zagroženega kaznivega dejanja.
TAKO PRAKKSO IMAJO ČANICE EU in Hrvaša iN SRIJA,itd.

2.-TEGA FILMA /ZAKONA V SLOVENIJI ŠE NE/BOMO VIDELI ŠE kar nekaj časa v RS:
--Preveč,bi bili ogroženi posli in 'BIZNISI' V sLOVENIJI:odvetniki,sodnikov in 'uverzitenih' modrih in druhih tožilcev,ovetnikov in premlo izobraženih ali tožilcev in sodnikov.

--SLOV.PRAVOSONI ORGANI:POLICIJA, TOŽILCI IN SODNIKI:Pred zakonom vsi enaki ,tisti z denarjem za odvetniki-pa so bolj ENAKOPRAVNI,

3.-Glej anketo iz Financ,OBJAVLJENO TUDI NA TEM SPLETU:

-69% meni slovenija je mafijska država;
.24% slabo delo tožolvec in policije=93% odgovorov,
-ostali -7% va pozeno delamo in vsi po malem krrademo.


www.uni-mb.org

 
 
 

markoskače

Poslano: 23.11.2010   Ob: 20:34  Datoteka: PRILOGA

Komentar:
v datoteki je članek iz Slovenskih novic, 13.11.2010, ko novinar poroča o poteku sojenja na Okrožnem sodišču v Kranju:

1.- prvo in drugo obtoženi sta bila v letu 2003 predsednik Univerzitetne volilne komisije
D.V. in J.F. , ki je bil predsedujoči Senatu UM in je po dveh urah čakanja priznal volilni
rezultat - tri glasove večine za prvo rektorsko izvolitev I.R.,
-zakaj je vredno pogrevati "stare zgodbe"- ker se ponavljajo:
--- prvič so se ponovile v letu 06/07 ob drugi izvolitvi I.R. za rektorja UM,
--- potem so se še makrsikdaj predvsem ob ekipiranju raznih organov UM in spreminjaju
Statuta UM,

2.-enaka nevarnost obstoja ob letošnjih rektorskih volitvah, katerih osnovna cilja sta:
--- "normalna izvolitev" pedagoškega in raziskovalnega vodjo na UM,
--- zagotoviti kontinuiteto "ravbarsko parazitske" prakse I.R. & comp. na UM tudi po
odhodu dosedanjega rektorja I.R.,
--- s tem bo dosežena stabilna kontinuiteta, ki ne bo zahtevala revizij poslovanja
za nazaj-osemletno rektovanje I.R.,
--- predvsem pa preprečila situacijo na sodiščih, kot je ta v datoteki ob obravnavi
J.F. & com. na osnovi kazenskih ovadb v letu 2007 in dopolnitve v letu 2009.

www.uni-mb.org

 
 
 

FLOKI 2

Poslano: 24.11.2010   Ob: 05:48  Datoteka: Ni

Komentar:
ODVETNIK R.VREČAR IN DRUGI ODVETNIKI OVADENIH očitno dvomijo v Povzetek oz.celotno poročilo RS o revidiranju FOV /4.11.2008/gre za obdobje dekanovanja R.Leskovarja-dekan do poletja 2008:

1.-odvetniki in tožilec bi morali poznati tudi poročilo RS za 2-3 leta dekanovanja 23 letnega 'rostfraj' dekana J.F.in poročilo Dursa iz l.2006:
--dekan J.F. ni odstopil sam ampak ga je v to 'pozval' rektor I.R./po odmevnih časopisnih objavah/Finance,Dnevnik,Večer,Glas Gorenjske /GG!/ in
--jeseni l.2007 'uprizoril' izvolitev svojega kandidata oz.1 letnega dekana FOV M.Pagona,
--tako kot je jeseni l.2008 'uprozoril' izvolitev novega dekana M.Ferjana,pred tem bil 3-4 mesece v.d.dekana FOV/imenoval ga je I.R.!/,

2.-rezulati hitrih menjav/razen dekana J.F.,ki jo je zavlačeval in si izmišljal zgodbe o pomankanju pooblastil rektorja -kilavi izgovori I.R.!/-so bili za FOV porazni:
--vsak dekan po J.F.-razen dekan M.P.!-je posnemal delikventsko prakso J.F.pri odtujevanju in prisvajanju javnih oz.proračunskih sredstev na svoj 'kreativni' način na 23 let Florjančičeve podlage,ki jo je vsaka revizija Dursa ali RŠ OCENILA -od l.2004 za negativno oz.s pridržki in naloženimi denarnimi kaznimi,

3.- poleg J.F. je največ kazni za nazaj plačal iz sredstev FOV-dekan M.Pagon,kot je razvidno iz datoteke o objavi povzetka RS v aprilu 2008.

www.uni-mb.org

 
 
 

KMET

Poslano: 25.12.2010   Ob: 07:36  Datoteka: Ni

Komentar:
Pred letih je pred Okrožnim sodiščem v Kranju pod vosdbom okrožne sodnice Marjete Dvirnik tekel kzenski postopek proti R.S., ki je voden pod opravilno št. K 46/2002 zaradi poslovne gljufije. Zgodba je bila naročena in lažirana, za to je sodeča sodnica Marjeta Dvornik pozavila originalni notarski zapis kupoprodajne pogodbe v kateri je bila napisana cena 105.000,00 DEM, ki je bila prodajna cena za prodano nepremičnino. Sodnica se je raje ukvarjala s pričam, ki so bile pred obravnavo vabljene v določeno "učilnico" radovljiškega odvetnika Mateja Kuharja in v njej učene kako bodo lažno pričale, da je bila nepremičnina prodana za ceno 150.000,00 DEM. S takim konstruktom so krivično kriminaliziranega posameznika, ki ga je preganjalo Okrožno državno tožilstvo v Kranju po krivem kaznoivali na pogojno obsodbo 6 ,esecev na tri leta. V lažiranem pravdnem postopku prav tako vodenem pred okrožnim sodiščem v Kranju so 45.000,00 DEM torej razliko med 105.000 in 150.000 DEM naložili krivično kriminaliziranem posamezniku v plačilo in s tako terjatvijo napadli njegovo nepremično premoženje.

Baje da slavna okrožna sodnica Okrožnega sodišča v Kranju Marjeta Dvornik celo nima opravljenega niti pravniškega državnega izpita (pravosodnega izpita) brez katerega sploh nebi mogla z državo skleniti pogodbe o delu oziroma nebi mogla opravljati sodniške funkcije.

Dkoler nam bodo sodili moji kolegi kmeti.

www.uni-mb.org

 
 
 

KMET

Poslano: 25.12.2010   Ob: 07:42  Datoteka: Ni

Komentar:
Pred leti je pred Okrožnim sodiščem v Kranju pod vosdbom okrožne sodnice Marjete Dvornik tekel kzenski postopek proti R.S., ki je voden pod opravilno št. K 46/2002 zaradi poslovne goljufije. Zgodba je bila naročena in lažirana, za to je sodeča sodnica Marjeta Dvornik pozabila na ključni materialni dokaz, originalni notarski zapis kupoprodajne pogodbe v kateri je bila zapisana cena 105.000,00 DEM, ki je bila prodajna cena za prodano nepremičnino. Sodnica se je raje ukvarjala s šolanimi pričam, ki so bile pred obravnavo vabljene v določeno "učilnico" radovljiškega odvetnika Mateja Kuharja in v njej učene kako bodo lažno pričale, da je bila nepremičnina prodana za ceno 150.000,00 DEM.

S takim konstruktom so krivično kriminaliziranega posameznika, ki ga je preganjalo Okrožno državno tožilstvo v Kranju po krivem kaznoivali na pogojno obsodbo 6 mesecev na tri leta.

V lažiranem pravdnem postopku prav tako vodenem pred okrožnim sodiščem v Kranju so 45.000,00 DEM torej, razliko med 105.000 in 150.000 DEM naložili krivično kriminaliziranem posamezniku v plačilo in s tako terjatvijo napadli njegovo nepremično premoženje, ki ga napadajo še danes.

Baje da slavna okrožna sodnica Okrožnega sodišča v Kranju Marjeta Dvornik celo nima opravljenega niti pravniškega državnega izpita (pravosodnega izpita) brez katerega sploh nebi mogla z državo skleniti pogodbe o delu, oziroma nebi mogla opravljati sodniške funkcije.

Sprašujem se dkoler nam bodo sodili moji kolegi kmeti.

www.uni-mb.org

 
 
 

RADE STANIĆ

Poslano: 25.12.2010   Ob: 08:42  Datoteka: Ni

Komentar:
koncem leta 2007 sem v štajerski regiji naletel na naključnega informatorja nekega člana ilegalne "CIVILNE INICIJATIVE - ROKOPIS", ki mi je po dvodnevnem analiziranju nekih zadev izročil določene dokumente iz katerih je bilo razvidno kako naj na mariborskem sodišču sodniki nebi imeli pravosodnih izpitov oziroma po novem pravniških državnih izpitov.

Predlagal sem takrat komaj ustanovljenem Civilnem združenju za pravičnost, napredek in nadzor iz Lesc, da s 1.1.2008 začne svojo akcijo ugotavljanja verodostojnosti uradnih oseb v slovenskem pravoaodju. Akcija se je prvo začela na Gorenjskem in traja še danes ter se širi tudi v druge regije. Vsi gorenjski okrajni in okrožni sodniki so skozi vložišča sodišč v katerih so zaposleni dne 31.01.2008 prejeli prošnjo CZPNN za odgovor na vprašanje z dne 21.01.2008 v kateri jim je bilo zastavljeno eno samo vprašanje ki se je glasilo približno takole:

Ali se lahko izkažete s svojim rokopisom pri pisnem delu pravosodnega izpita?

Organzacija CZPNN je sodnike zaprosila, da na prošnjo z uvodoma zastavljenim vprašanjem odgovrijo čimprej, najpozneje pa v roku 8 dni šteto od dne ko so prejeli prošnjo. Sodniki so bili opozorjeni tudi, da v primeru, da v danem roku ne bodo odgovorili na prošnjo oziroma na v njej zastavljeno vprašanje, da se bo štelo, da se ne pri pisnem delu pravoaodnega izpita ne morejo izkazati s svojim oziroma sebi lastnim rokopisom ter, da to pomeni da jim je pisno nalogo pisal nekdo drugi ali da so prepisali (tekoči in gladki rokopis) v naprej izdelano pisno nalogo. Vsaki sodnik posebej je bil opozorjen na to, da v kolikor na zastavljeno vprašanje ne bo v roku odgovril, da bo CZPNN izdalo svoj sklep s katerim bo razvršlen v skupino neverodostojnih oseb v slovenskem pravoaodju in da bodo pri pristojnih organih sproženi postoki, da se tako osebo odstrani iz pravosodja.

Dne 31.01.2008 je prošnji CZPNN, z dne 21.01.2008 med drugimi prejela tudi okrožna sodnica Okrožnega sodišča v Kranju Marjeta Dvornik.

Imenovana sodnica nikoli na prošnjo in na zastavljeno vprašanje ni odgovorila.

Za to je CZPNN deveti dan izdalo svoj sklep z dne 09.02.2008 s katerim je sporno sodnico Marjeto Dvirnik zaradi utemeljenega suma, da imenovana ne poseduje pravniškega državnega izpita razvrstilo v skupino neverosostojnih uradnih oseb v slovenskem pravosodju (1. točka izeka citiranega sklepa).

CZPNN je tudi z istim sklepom odločilo, da se mora proti imenovani sodnici pri pristojnih državnih organih predlagati postopke za njeno odstranitev iz slovenskega pravosodja (2. točka izreka citiranega sklepa).

Nadalje je CZPNN odločilo, da sklep z dne 09.02.2008 ima za člane CZPNN moč tehtnega razloga za vložitev zahteve za izločitev sprne sodnice iz posameznge sodnega postopka (3. točka izreka citiranega sklepa).

Razlog vsem tem pa je to, da okrožna sodnica Marjeta Dvornik ni odgovoria na prošnjo CZPNN z dne 21.01.2008 in na v njej ji zastavljeno vprašanje.

Imenovana sporna sodnica je koncem meseca oktobra tega leta, za dne 15.12.2010 ob 8:30 uri razpisala proti meni glavno kazesnko obravnavo, ki sta jo sprožila radovljiški notar in Okrožno državno tožilstvo v Kranju - lažirano seveda.

Za to sem zaprosil CZPNN za podatke o verodostojnosti imenovane okrožne sodnice in jih tudi pridobil.

Iz podarkov je bilo razvidno da je omenovana sodnica bila s sklepom z dne 09.02.2008 razvrščena v skupino neverodostojnih oseb v slovenskem pravosodju zaradi utemljenega suma, da ne poseduje pravniškega državnega izpita.

Temu je sledila moja zahteva za njeno izločitev iz kazenskega postopka v katerem je bila za dne 15.12.2010 ob 8:30 uri razpisana glavna obravnava.

Sporna sodeča sodnica je o svoji izločitvi iz kazenskega postopka odločala sama in mojo zahtevo kar zavrgla, pri čemer se je sklicevala na določila 5. odstavka 42. člen ZKP, ki naj bi ga v resnici zlorabila za to, da nebi o njeni izločitvi odločal predsednik Okrožnega sodišča v Kranju Mihael Kersnik, ki je v takih primerih dolžan od sporne sodnice zahtevati in pridobiti njeno izjavo, ona pa je dolžna v svoji izjavi odgovriti na moja zastavljena vprašanja in očitke, med drugim tudi na vprašanje ali poseduje pravniški državni izpit, oziroma ali se pri pisnem delu tega izpita lahko izkaže s svojim in sebi lastnim rokopisom.

Sporna sodnica v svojem sklepu z dne 15.12.2010 s katerim je sma zavrgla mojo zahtevo za svojo izločitev niti z eno besedo ni omenila ali ima ali ne opravljen pravniški držvni izpit, s čemer je samo še dodatno poglobila utemkjen sum, ki se ji ga očita, torej da nima opravljenega pravniškega dravnega izpita.

Obveščen sem, da bo organicavija CZPNN zahtevala izgon sporne sodnice iz slovenskega pravoaosodja, če tega ne bodo storili pristojni organi, ki so dolžni to storiti. Omenjena organizacija bo to storila z vsemi razpoložljivimi in legalnimi sredvi, tudi za ceno javnih protestov in državljanske nepokorščine.

Več o tem na spletni strani s povezavo www.czpnn.si

Lepo pozdravljeni.

www.uni-mb.org

 
 
 

RADE STANIĆ

Poslano: 25.12.2010   Ob: 08:59  Datoteka: Ni

Komentar:
Latnike tega spltišča obveščam, da se ne bojim javno povedati tistega kar imam za povedati za to me lahko kotaktirate na moj GSM s št. 031 597 488 ali po e-pošti; czpnn1@gmail.com, ali po običajni pošti na naslov Rade Stanić, Alpska cesta 62, 4248 Lesce. Sem predsednik Civilnega združenja za pravičnost, napredek in nadzoer, s sedežem Alpska cesta 62, 4248 Lescd.

Sem prevsem skupaj z mojo družino žrtev zločinskega slovenskega pravosodja in v njemu zaposlenih bivpih študentov tako na Ljubljanski pravni fakulteti kot ma maroborski. Razpolagam z vsak 5ooo dokumentov, ki jih hranim v tujini in ki se nanašjo na zločinsko slovensko pravosaodje, ki ne sankcionira tajkunov, a za to v lažiranih sodnih postokih zatira krivično kriminalizirane posameznike in njihove družine, nad katerih cela desetletja izvajajo dejanja z elementi kaznivega dejanja genocida.

To počnejo odplačno.

Se jih ne bojim, če moram umreti za to ker govorim na glas, si to štejem za ceno mojega poslanstva oziroma posla.

Lepo pozdravljeni.

www.uni-mb.org

 
 
 


<< Dodaj komentar >>