tajkuni_main_logo univerza_v_mariboru_tajkuni tajkuni_rozman_kotnik_brumen
     
 

O PROJEKTU

Namen

Zasebnost uporabnikov

 

TAJKUNI

Ivan Rozman

Mitja Kotnik

Boštjan Brumen

 

SAJ NI RES, PA JE

Navodilo za vnos

Seznam

 

LISTA ODSTRELJENIH

Navodilo za vnos

Seznam

 

TAJKUNSKE ZGODBE

Navodilo za vnos

Seznam

 

OSTALO

Kontakt

Izjava maj 2011

Izjava za javnost

Članek v Žurnal24

Članek v Financah


  TAJKUNSKA ZGODBA  
     
 

CRP V5-0430 v l.2008 !!

 
 
PRILOGA
 
     
 

Kronologija (nepotrjevanja/CRPa V5-0430 leta 2008 - leto kitajske olimpijade):
1. v.d. dekana FOV M. Ferjan 2. 9. 2008 pošlje dopis na ARRS za zamenjavo vodje projekta z zgornjo šifro:
- dekan M. Pagon je v odstopu in na počitnicah, na FOV funkcionirata oba prodekana M. Bren in B. Gomišček,
- 7. 10. ARRS odgovori v.d .dekanu, da zamenjava vodje projekta ni možna, ker je bil projekt potrjen na osnovi referenc vodje projekta in ostalih sodelavcev raziskovalne skupine,
- mimogrede: na raziskovalni skupini so sodelavci iz FOV, FVV in FF Rijeka,
- 16. 10. 2008 me kolegica iz Rijeke prosi, da ji pošljem potrdilo ,da sodeluje v tem projektu (bila v postopku habilitacije),,
odpravim se v razsikovalni inštitut FOV (RI) in iščem prodekana B. Gomiščka in papirje v zvezi z odgovorom ARRS, da je bil CRP potrjen (to leto je FOV prijavil tri CRPe, sprejet le-ta; nanašal se je na obdobje 2006-2013).
2. Na RI FOV ni nobenih papirjev in prodekan B. Gomišček ni seznanjen z nobenimi dopisi ARRS. Po telefonu mi obljubi, da bo govoril z rektorjem UM. Ta dan sem sploh veliko telefoniral, med drugim obvestil vodjo projekta M. Pagona, da je projekt potrjen in če kaj ve o tem. Tudi on ni bil seznanjen s potrditvijo CRPa, pošto oz. dopisom v.d. dekana na ARRS in pisnim odgovorom ARRSa (7.10.2008).
3. Govoril tudi z ljubeznivima gospema na ARRSa, ki sta izrazili začudenje, da nismo informirani in dajo na voljo še 3 do 5 dni, da se pogodba o CRPu podpiše. Pogoj: "Vodja CRPa mora biti na FOV vsaj v 5% delovnem podjemnem razmerju. Rektor UM se s tem ne strinja in v.d. dekana pošlje 16.10.2008 ponovno dopis na ARRS in za vodjo projekta predlaga dotedanjega namestnika M. Černetičaj, ne glede na dpis ARRS iz 7.10.2008.

Povzetek:
- Nedonošeni v.d. dekana si je očitno hotel prilastiti CRP kot vojni plen in zato so izginili vsi dokumenti iz RI FOV; tako nikogar ni obveščal do 16.10.2008, ko rektor ni želel izpolniti pogoja ARRS, da M. Pagon še vedno sodeluje s FOV, kar sicer dejansko tudi je.
- V.d. potrjen po proceduri šele 20.10.2008, ko je bilo v zvezi s CRPom že vse zamujeno.
- Pod nosom so se obrisali:
-- FOV, - sodelavci še dveh drugih raziskovalni institucij,
-- 1x kandidatka za doktorat in 3x asistenti za mag.
- Štart v.d. dekana in od oktobra 2008 tekočega dekana je bil vsekakor "bleščeč". K temu je prispevala tudi maščevalnost neukročene četice naslednikov (pretežno vsi že pravnomočno kazensko ovadeni) bivšega "Rostfraj" dekana in rektorja UM.

Ta nauk je aktualen ob vsakih dekanskih in rektorskih volitvah na UM: sile kontinuitete (OSI) ne izbirajo sredstev, da pridejo do zahtev po oškodovanju javnih/proračunskih sredstev (zlate pogače).

 
     
  KOMENTARJI  
 


<< Dodaj komentar >>

 
 

GORVUK

Poslano: 07.11.2010   Ob: 21:26  Datoteka: Ni

Komentar:
AVTORJU TAJKUNSKE ZGODE O CRPU-V5-0430 SE JE ZAREKLO:
SILE KONTINUITETE NE IZBIRAJO SREDSTEVDA BI PREPREČILI POSTAVITEV VPRŠANJA O OŠKODOVANJU PRORAČUNSKIH/JAVNIH SREDSTEV NA FAKULTETAH OZ.REKTORATU/pravno:zahtevo o oškodovanju javnih sredstev lahko postavlja le rektor oz dekan/-dva primera:
1.-če preko tožilca primer vendarle obravnava sodišče in če vodsvo/dekan,rektor ali njun pravni zastopnik izjavi,da oškodovanja ni bilo-potem je zadeva na sodišču zaključena,
-tako je bilo v primeru FOV,ki ga je na tem spletu objavil'METOD' v prilogi na LISTI ODSTELJENIH oz.pismu dekanu in rektorju,da naj pokažeta 'pravni interes'za postavitev odškodninskega zahtevka za FOV/17.2.2009/,
-rešitev je bila za oba omenjana enostavna in hitra:odpoved DR za M.Č.iz krivdnih razlogov/navidezna in nedokazana trditev o kršitvi pogodbe o zaposlitvi!,bolj očitnih,dokazljivih 'discip.kršitev' za 'svoje' ne obravnavajo !/,
-zato se ljudje še 'pravdajo'-trenutno na Višjem sodišču-materialno-finančna izhodišča neenakopravna:vsak za svoje stroške!!,
- razlog,da se rektor I.R.rad pravda:'s tujim k.po plankah mlatit je sladko'- zato se malo prizadetih odloči za dolgotrajne tožbe,za I.R. je zastonj !;

2.drugi primer je starejši,'slavnejši' in usodnejši za UM /o njem poročale Finance,Dnevnik,31.3.2004,T.Klipšteter in Spekter,24.5.2004,v članku M.MARČIČA:UniverzItetne zdrahe!/:
-prorektor D.Zbašnik je zahteval Romanov odstop/1.rektovanje!/ ,rektor I.R.njegovega predloga na dal na glsovanje!, kasneje pa sam odstopil,ker:
--ne more več 'odgovorno opravljati svoje funkcije,ker rektor ni dovolil/dopustil obravnavo poročila o revidiranih računovodskih izkazov in zakonitosti poslovanja UM v obdobju1999-2003' na pristojnih organih univerze/senat,UO !/,
-- nasprotuje povečevanja števila zaposlenih na rektoratu/člani UO NAJ SE SEZNANIJO z revizijskim poročilomo poslovanjuuniverzitetne uprave !/ in ker
--ne želi prevzeti odgovornosti za finančne in druge posledice netransparentnih investicijskif odločitev,

3.Zbašnik je Rozmanu očital tudi:
--visoke AH/J.lorjančič poleg plače še 22 mio.,I.Rozman pa od ustanovitve CIT 45 mio.tolarjev/,itd.
-- skrivanje za UM škodljivih pogodb/CIMMS in NetTV S.Auerja/,
--kolizijo interesov med njegovim zasebnim/CIT!/ in FERI inštitutom,itd.

Zaključek:
-prorektorja ZBAŠNIKA 'odstopijo,njegove očitke pometejo pod preprogo.
-MŠZŠ neaktivno/držav.sekreta.L.L.pleteniči o poslanstvu univerze,minister Gaber pa o avtonomiji le-te !/,
-I.R.se ustrezno ,kadrovsko' in statutarno ekipira,reorganizira in
-z Statutom UM/ki ga 'popotrebi'dopolnuje !/začne uvajati 'predsedniški' rektorski položaj-centralizira finačne,investicijske,habilitacijske,itd.odločitve.

Nauk:pazite se 'starih'-dokazanih in nekaznovanih-'mačkov'.Funkcija njihovega kandidata je-KONTINUITETA-dokazano slabih praks !!

P.S.:tudi jaz upam-kot HriBar-da mi kaj objavite za več kot pol ure!

www.uni-mb.org

 
 
 

FLOKI

Poslano: 08.11.2010   Ob: 09:59  Datoteka: Ni

Komentar:
V SAJ NI RES,PA JE JE STOJKOV KOMENTIRAL NEKI RAZOIS ZA 100.OOO Eurov,ki ga je I.R.podpisal 4 mesece pred iztekom 2.rektor.mandata na UM:

1.glede na nastopajoče:
-I.R. in napoleonček B.B. in
-znana oderuha in 'poštena odvetnika:Planinšek in R.Vrečer sem-ne da bi točno vedel zakaj gre-prepričan,da gre zopet za eno 'kreativno lopovščino',ki jih je v I.R.letih rektovanja cela vrsta;nekaj tudi v vašem spletu !,

2.eno od njih je v komentarju in prilogi opisal oz.komentiral GORVUK;samo od
sebe se ponuja nekaj vprašanj:
-od kje 'dokazano kreativnim akadem.delikventom-'taka samozavest'?možna odgovora sta le dva:
--I.R.štartal z nelegitimno izvolitvijo/3 glasovi večine !/ in je pomladi 2004 štartal z lopovščinami oz.oškodovanji proračunskih sredstev UM/razloge za odstop prorektorja D.Zbašnika pokomentiral GORVUK-včeraj na vašem spletu !/,
--tako so prepričani-I.R.&COMP-da bodo izvolili 'kontinitetnega ' naslednika,da jih ni strah,da ne bi še v tretje ne' nategnili' mariborsko akademsko srenjo,
--njihov rektor.kandidat ne bo postavljal 'ludih',še vedno aktualnih vprašanj,kot jih je nevešči D.Zbašnik ali neki odstreljeni'profesorček' iz FOV ali neki A.JURIČ,
--zadeve s 'kontinuiteto' tečejo v pravo smer in so pod kontrolo:'država',policija,tožilci so pa'lobistično-mafijske' ali nesposobne v preko 93%/če združimo 1.in 2.odgovor ankete bralcev FINANC/objavljena tudi na vašem spletu !/,

3.KDO BO NASLEDIL DELIKVENTNEGA REKTORJA I.R.&COMP?!

www.uni-mb.org

 
 
 


<< Dodaj komentar >>