tajkuni_main_logo univerza_v_mariboru_tajkuni tajkuni_rozman_kotnik_brumen
     
 

O PROJEKTU

Namen

Zasebnost uporabnikov

 

TAJKUNI

Ivan Rozman

Mitja Kotnik

Boštjan Brumen

 

SAJ NI RES, PA JE

Navodilo za vnos

Seznam

 

LISTA ODSTRELJENIH

Navodilo za vnos

Seznam

 

TAJKUNSKE ZGODBE

Navodilo za vnos

Seznam

 

OSTALO

Kontakt

Izjava maj 2011

Izjava za javnost

Članek v Žurnal24

Članek v Financah


  TAJKUNSKA ZGODBA  
     
 

Katere zasebne žepe napaja Univerza v Mariboru z davkoplačevalskim denarjem

 
 
 
     
 

Na začetku inspiracija za ta zapis:

- state capture v obliki prevzema univerze. Sicer avtorji navedejo, da s pomočjo tajkunskega trija zasebniki prevzemajo univerzo, nikjer pa ne napišejo imen in priimkov teh oseb. Povezava: http://www.uni-mb.org/?UM=o_projektu&VSEBINA=namen

- na tej povezavi avtor Računovodja na kratko predstavi, kako tajkunski trijo to počne. Povezava: http://www.uni-mb.org/?UM=saj_ni_res_pa_je&CLANEK=4

Kdo so glavni akterji zasebnega sektorja, ki so v ozadju:

- Ivan Vezočnik, direktor in solastnik RC IRC d.o.o. se napaja preko prirejeno napisanih razpisov za IT, kjer UM naroča storitve. Glavna povezava z njim je Ivan Rozman. Podrobnosti so že objavljene na teh straneh.

- Bojan Petan, slovenski medijski mogotec se napaja preko podjetja UNI ZALOŽBA d.o.o., ki sta ga skupaj ustanovila UM in DZS. Definitivno je tu zadaj zdaj Brumen, začetna zveza je bil rektor Rozman. Na začetku je bila v igri za sodelovanje Mladinska knjiga, dokler nista Boštjan Brumen in Primož Juhart naumila sledečo formulo: Petan lobira pri Ivanu Molanu, županu občine Brežice, za sofinanciranje Fakultete za turizem, zato v zameno dobi solastništvo v Uni založbi. V tej formuli odpade Mladinska knjiga ko zrela hruška. Petan svoje naredi, ker občina Brežice občutno financira Fakulteto za turizem; taisti denar si pa izplačujejo Boštjan Brumen , Mojca Tancer, Ivan Krajnc idr preko avtorskih pogodb in isčrpavajo Fakulteto za turizem. Ne pozabiti: Uni založba dobavlja 99% vsega pisarniškega materiala za UM (rektorat in vse članice). Naročanje poteka kar preko naročniškega sistema DZS. Obdelava cen Uni založbe vam pokaže, da so dobavne cene najmanj 25% višje od tržnih cen.

- Uroš Dolinšek se napaja preko njegovega prijatelja tajkuna Mitje Kotnika. Kratek opis je podal računovodja in sem ga navedel na začetku mojega zapisa. Napisano drži in samo lahko potrdim.

- Davor Račič je ultra šef UNI GOSTINSTVA d.o.o., preko katerega ustvarja svoj veliki imperij. Vse skupaj mu je omogočil prijatelj Mitja Kotnik, s katerim se poznata že iz ŠOUM časov. Za upravljanje gostinskih poslov je podjetni Račič vpregel njegovega "Miškota" – Radomira Stankovića, medtem je pa bil Nedeljko Krstić manj poslušen in je iz solastništva odpadel ko zrela hruška. Stanković potem ustanovi svojo zasebno firmo RASTEAM d.o.o, ki ima poslovni naslov kar v poslovnih prostorih Uni gostinstva. Polega RAdomira STankoviča sta del tEAMa kot tiha lastnika še vsaj Račič in Kotnik.

- Simon Žunič se napaja preko firme Sfera-IT d.o.o., o kateri je nekaj že povedanega na teh straneh. Nikjer še ne piše, da je Sfera-IT poleti 2008 nastala za solastništvo v UNI INFORMATIKA d.o.o. Meni ni znano kakšni so razlogi, da tajkuni niso ustanovili tega uni deooja. Dobil sem potrjeno informacijo, da so namesto tega spremenili lastniško sestavljenost Sfere IT, v katero so vstopile, Žuniču in slamnatim lastnikom Sfere, neznane osebe in si razdelile minimalno 35% Sfere IT. Med njimi so prav gotovo vsi trije tajkuni iz UM, slišal sem še da je zraven Primož Juhart, potrjeno v skritem solastništvu ni direktorja Sfere. Direktor Sfere IT je Renato Pulko. Največji lastnik Sfere je Miha Resman ter je ena sama velika slama.
Idejni vodja vsega napisanega je tajkun Boštjan Brumen in Primož Juhart, s pomočjo katerega je Simon Žunič, prej navadni prodajnik IT storitev v podjetju Comtron d.o.o. s srednješolsko izobrazbo, prišel do veliko denarja UM. Kaj vse je Brumen pripravljen narediti, da bi IT projekte na UM dodelil Sferi lahko poiščete na teh straneh.

- Damjan Mulej se napaja preko UNI ENERGIJA d.o.o. V tem podjetju, s prometom več milijonov evrov, ima kar neverjetnih 97% lastništva. Tajkuni so uvedli lepotni trik in v lastništvo Uni energije vključili dve podjetji (EL-TEC MULEJ, d.o.o., PROTENA d.o.o.), lastnik obeh dveh je pa Damjan Mulej. Sem prepričan, da so tajkuni iz UM prisotni v firmi Protena d.o.o. preko notarskih dogovorov. Ne more biti naključno, da je Damjan Mulej z Proteno vstopil v Uni energijo februarja 2010, septembra 2009 je pa iz Protene vrgel vse ostale solastnike. Uni energijo so ustanovili ravno septembra 2009. Idejni vodja črpanja denarja s pomočjo Uni energije je prav gotovo Andrej Predin, dekan Fakultete za Energetiko in dejavni član posavskega energetskega lobija. Direktor Uni energije je Robert Ostrelič, itak doma iz Krškega, ki je bil prej direktor posavske RRA.


Dalje dopišite, prav gotovo sem še koga izpustil!

 
     
  KOMENTARJI  
 


<< Dodaj komentar >>

 
 

stane

Poslano: 04.12.2010   Ob: 05:48  Datoteka: Ni

Komentar:
Ko mački na rep stopiš, mjavka!________________________________________
Od: all-admin@uni-mb.si [all-admin@uni-mb.si] v imenu Mitja Kotnik [mitja.kotnik@uni-mb.si]
Poslano: 1. december 2010 13:42
Za: all@uni-mb.si
Zadeva: Pojasnilo glede navedb v medijih o UNI podjetjih

Spoštovani!

Glede na vse navedbe, ki se pojavljajo v zadnjem času v javnosti glede »uni podjetji«, smo zaradi korektne in celovite obveščenosti na Univerzi v Mariboru dolžni podati podatke, ki so preverljivi in demantirajo pavšalne ocene, natolcevanja in morebitno zlonamernost.

1. Pri nabavi pisarniškega materiala, tonerjev in papirja smo za obdobje štirih let uspeli s skupnim naročilom prihraniti okoli 1 mio EUR (torej 250.000,00 EUR na letni ravni) v primerjavi z ocenjeno vrednostjo, ki je temeljila na porabi tega materiala na univerzi v preteklosti. V primerjavi z najugodnejšimi ponudbami, ki so prispele na skupno javno naročilo velike vrednosti št. JN6779/2009, znašajo prihranki 616.000,00 EUR na štiri leta oz. za 154.000 EUR na letni ravni.

Objava naročila velike vrednosti št. JN6779/2009 na portalu javnega naročanja:
http://www.enarocanje.si/pregledobjave.asp?IzpObrazec=90547
Zapisnik odpiranja ponudb:
http://www.uni-mb.si/dokument.aspx?id=21964
Sklenjena pogodba:
http://www.uni-mb.si/dokument.aspx?id=21963
Analiza prihrankov:
http://www.uni-mb.si/dokument.aspx?id=21962

2. Tudi za storitev čiščenja se je izvedlo skupno javno naročilo št. JN780/2009. Prihranek, ki smo ga dosegli s trenutno ureditvijo, znaša glede na pogodbeno vrednost 474.275,60 EUR (v štirih letih) oz. 118.568,90 EUR na letnem nivoju, upoštevajoč najcenejšo ponudbo, ki je prispela na javni razpis. Tudi navedba, da je sedaj čiščenje na FERI za 2.000 EUR dražje kot prej, seveda ne drži. Storitve so neprimerljive, saj obsegajo bistveno večji obseg del in dobavo materiala. Podjetje DIW servis d.o.o., ki je opravljalo storitve čiščenja na tehniki, je na tem javnem razpisu podalo najdražjo ponudbo; glede na njihovo ponudbo in sedanjo ureditev znaša letni prihranek kar 609.763,47 EUR, oz. 2.439.053,88 EUR v štirih letih. V stavbi fakultet FF, FNM in PeF izvaja storitev čiščenja podjetje Celovite storitve na osnovi še vedno veljavne pogodbe, o »kakovosti« opravljenih del na tem objektu znajo veliko povedati zaposleni na teh fakultetah.

Objava naročila velike vrednosti št. JN780/2009 na portalu javnega naročanja:
http://www.enarocanje.si/pregledobjave.asp?IzpObrazec=66197#
Zapisnik odpiranja ponudb:
http://www.uni-mb.si/dokument.aspx?id=21959
Sklenjena pogodba:
http://www.uni-mb.si/dokument.aspx?id=21958
Analiza prihrankov:
http://www.uni-mb.si/dokument.aspx?id=21957

3. Na delu učinkovite rabe energije in s tem znižanja stroškov je bilo objavljeno skupno javno naročilo velike vrednosti št. 2009_07_JN_UM, in sicer se je nanašalo na pogodbeno zagotavljanje prihrankov rabe energije, znižanja stroškov energije in stroškov vzdrževanja z uvedbo energetskega upravljanja v objektih Univerze v Mariboru. Izbrani ponudnik je bilo podjetje El-tec Mulej d.o.o, ki je vodilno podjetje na tem področju. Skladno s pogodbo je Uni energija d.o.o. v letu 2010 izvedla za 3.380.000,00 EUR (4.056.000,00 EUR z DDV) investicij, brez da bi Univerza v Mariboru karkoli (so)vlagala. Ob zavedanju, da je univerza v zadnjih štirih letih prejela povprečno na leto za investicijsko vzdrževanje s strani resornega ministrstva nekje okoli 400.000 EUR, to pomeni, da vložena sredstva predstavljajo znesek, ki ga univerza morala deset let vlagati izključno v ta namen.

Pogodbeni partner je samo v letošnjem letu izvedel naslednja dela: prenova primarnega ogrevalnega sistema na območju študentskega kampusa Gosposvetska in Tehniških fakultet, prenova prezračevalnega sistema v objektu h Tehniških fakultet, prenova kotlovnice v objektu Univerzitetne knjižnice Maribor in izgradnja 8 fotonapetostnih elektrarn skupne instalirane moči 495,92 kWp na naslednjih objektih: Uprava študentskih domov, študentski dom 3, 4, 5, (8,9,10) in 12, Fakulteta za zdravstvene vede, stavba FF, FNM in PeF.

Zapisnik odpiranja ponudb in sklenjena pogodba:
http://www.uni-mb.si/dokument.aspx?id=21967

4. Univerza v Mariboru je pred časom zaradi previsokih cen električne energije prekinila pogodbo z obstoječim dobaviteljem in na podlagi javnega razpisa št. 2009_07_JN_UM, sklenila pogodbo o dobavi električne energije s podjetjem Uni energija d.o.o.. V letu 2010 bo zaradi tega univerza prihranila 311.129,00 EUR, v naslednjem letu pa bo na podlagi dosežene nižje cene ocenjen znesek prihranka znašal 223.400,00 EUR, skupaj v dveh letih torej 534.529,00 EUR.

Objave na portalu javnega naročanja:
http://www.enarocanje.si/pregledobjave.asp?IzpObrazec=33036
Zapisnik odpiranja ponudb in sklenjena pogodba:
http://www.uni-mb.si/dokument.aspx?id=21961
Analiza prihrankov:
http://www.uni-mb.si/dokument.aspx?id=21960

5. V okviru optimizacije nabav Univerze v Mariboru je bilo izvedeno tudi javno naročilo velike vrednosti za dobavo zemeljskega plina JN819/2008. Na podlagi tega razpisa je Univerza v Mariboru v šestih mesecih leta 2008 prihranila 27.154,80 EUR, v letu 2009 znaša prihranek 53.875,20 EUR in v letu 2010 bo pričakovan prihranek znašal 51.170,40 EUR, skupaj torej v dveh letih in pol 132.200,40 EUR.

Objave na portalu javnega naročanja:
http://www.enarocanje.si/pregledobjave.asp?IzpObrazec=22046
Zapisnik odpiranja ponudb in sklenjena pogodba:
http://www.uni-mb.si/dokument.aspx?id=21966
Analiza prihrankov:
http://www.uni-mb.si/dokument.aspx?id=21965

6. Na področju gostinstva se je uredilo ogromno v korist univerze. V prejšnji ureditvi so najemniki imeli nižje cene najema prostorov, v povprečju za 10%, ki pa jih večinoma niti niso plačevali, pač pa kompenzirali z »vlaganji v prostore in opremo«. Navedba v medijih glede »kavarnice« na FERI je izjemno zgovorna, saj se je Gaudeamus d.o.o., ki je bil prej najemnik, dogovarjal z vodstvom FERI, da se njihova mesečna najemnina zniža iz 500 EUR na 200 EUR, kar pa se ni dovolilo. Našli smo boljšega najemnika, ki plačuje 700 EUR na mesec. Tako ta fakulteta prejema največjo razliko med najemnino prej in sedaj.


Iz navedenega je razvidno, da je to področje transparentno urejeno, izvedeno s pomočjo javnih razpisov in izjemno ugodno za univerzo. Skupni prihranek, ki smo ga dosegli s sedanjo ureditvijo izvedbe javnih naročil skladno z Zakonom o javnem naročanju, znaša 1.757.005,00 EUR, glede na najugodnejše ponudbe, ki so prispele na javna naročila. Ta sredstva ostajajo na fakultetah. Če temu dodamo še za 4.056.000,00 EUR investicij iz drugih sredstev v univerzitetno infrastrukturo, so učinki vsem vidni. Skupna vsota prihrankov in vložkov znaša kar 5.813.005,00 EUR. Zato nikakor ne razumemo navedb o »izčrpavanju« univerze. Je pa res, da takšni zneski predstavljajo problem za tiste, ki so pred sedanjo ureditvijo univerzi zaračunavali bistveno višje cene, in tudi tistim, ki jim tega več ne morejo omogočati. Samo v takšnem kontekstu je možno razumeti navedbe, ki smo jih v zadnjem času zasledili v javnosti, saj so daleč od dejanskega stanja, ki je preverljivo in dokazljivo.


Kabinet rektorja Univerze v Mariboru
Vodja kabineta
Mitja Kotnik

www.uni-mb.org

 
 
 

univerzitetnik

Poslano: 05.12.2010   Ob: 01:38  Datoteka: Ni

Komentar:
Zdaj in tukaj g. Mitjo Kotnika pozivam, da prilepi tudi povezave oz dokumente o razpisih za iskanje zasebnega partnerja v uni d.o.o.-jih?

Javno zasebno partnerstvo od subjekta javnega prava zahteva namreč, da poišče najugodnejšega zasebnika? Pozor: najugodnejšega za javno dobro, ne za dobro tajkunov!

IN ŠE TO: pripenjam povezavo do soočenja na televiziji RTS

http://www.rts.si/soocenje-kandidatov-za-rektorja-univerze-v-mariboru.html

Na vprašanje voditelja o uni doojih je edini pozitivno odgovoril prof. dr. Marko Marhl. Nedvoumno je s tem pokazal, da je Kotnikov kandidat.

www.uni-mb.org

 
 
 

Podjetje X

Poslano: 06.12.2010   Ob: 04:17  Datoteka: Ni

Komentar:

VSAKO podjetje X, če bi sklenilo pogodbo za OBDOBJE 15, 20 let v partnerstvu z državno inštitucijo bi z lahkoto prejelo dolgoročno investicijsko POSOJILO, od vsake BANKE s katerim bi izvedlo investicijo.

Odplačevalo bi se >> ITAK<< z ZAGOTOVLJENIMI mesečnimi prejemki NAROČNIKA :)

SIMPLE !

(ne vidim know how) :)

Pa srečno, 2011

www.uni-mb.org

 
 
 


<< Dodaj komentar >>