tajkuni_main_logo univerza_v_mariboru_tajkuni tajkuni_rozman_kotnik_brumen
     
 

O PROJEKTU

Namen

Zasebnost uporabnikov

 

TAJKUNI

Ivan Rozman

Mitja Kotnik

Boątjan Brumen

 

SAJ NI RES, PA JE

Navodilo za vnos

Seznam

 

LISTA ODSTRELJENIH

Navodilo za vnos

Seznam

 

TAJKUNSKE ZGODBE

Navodilo za vnos

Seznam

 

OSTALO

Kontakt

Izjava maj 2011

Izjava za javnost

Članek v ®urnal24

Članek v Financah


  TAJKUNSKA ZGODBA  
     
 

Kosova pripoved o navodilih štirim dekanom

 
 
 
     
 

Kos je ondan zapel, da so štiri dekane poklicali iz rektorata in jim zapovedali, da morajo voliti za medvedova kandidata. A ni to žalostno? Po dveh dekadah demokracije dela rektorat vse, da bi ne bil izvoljen tisti, ki želi svobodno univerzo.

Ko je to slišala mala ovčka, je začela blejati, da je volk prejšnji teden potoval od fakultete do fakultete in prepričeval študente, da je potrebno voliti rektorjeva kandidata, in nikakor za tistega, ki želi univerzo osvoboditi d.o.o.jskih spon.

Sova je nato zlezla na štor in predavala pred zbranim Gozdom:

»Pred slabimi dvajsetimi leti smo se odločili za demokracijo. Spremenili smo pravila igre in jih zapisali marsikam, med drugim v Kazenski zakonik, ki pravi:

Kršitev proste odločitve volivcev
151. člen

(1) Kdor koga s silo, resno grožnjo, podkupovanjem, preslepitvijo ali na drug nedovoljen način prisili ali nanj vpliva, da pri volitvah ali glasovanju glasuje ali ne glasuje ali da ne glasuje veljavno ali da glasuje za ali proti določenemu predlogu, se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do enega leta.

(2) Če stori dejanje iz prejšnjega odstavka uradna oseba pri opravljanju svoje dolžnosti v zvezi z volitvami ali glasovanjem, se kaznuje z zaporom do dveh let.

(3) Dana podkupnina se vzame.
Zloraba volilne pravice
152. člen

Kdor pri volitvah ali glasovanju glasuje namesto drugega pod njegovim imenom ali več kot enkrat glasuje pri istem glasovanju, se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do enega leta.
Kršitev svobodne opredelitve
153. člen

Kdor pokliče glasovalca pri volitvah ali glasovanju na odgovor zaradi glasovanja ali od njega zahteva, naj pove, kako je glasoval ali zakaj ni glasoval, se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do enega leta.«

Ampak Gozd se tokrat ne bo pustil manipulirati. Dvakrat je bilo dovolj. Osem let je bilo dovolj.

 
 


<< Dodaj komentar >>